Về chúng tôi

Tầm nhìn: Trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu. Ứng dụng công nghệ cao, hiện đại vào quy trình phân phối, quản lý từ đó nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm.

Sứ mệnh: Chúng tôi nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm công nghệ cao kết hợp giữa tinh hoa truyền thống và y học thế giới hiện đại, gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với sức khỏe cộng đồng vì sự phát triển của toàn xã hội. Cam kết này được toàn bộ các thành viên của Dược Phẩm Phú Tín tuân thủ. Vì với chúng tôi sức khỏe của khách hàng là mục tiêu quan tâm hàng đầu; là động lực để chúng tôi nỗ lực làm việc mỗi ngày.